به اسناد گلدی خوش آمدید. این یک نمونه برای پوسته داکسی می‌باشد.

بیشتر بخوانید دانلود

ارزیابی درجه حرارت فرنی - در فضای ابری!

اسناد گلدی یک وبسایت آماده کرده است درباره ارزیابی در حرارت فرنی، سایز صندلی و مشخصه های نرمی! شما حتی خواهید فهمید چه کسی فرنی شما را خورده است!

متاسفانه، اسناد گلدی یک وبسایت واقعی نیست، اما شما می‌توانید از آن به عنوان یک نمونه برای ساخت وبسایت واقعی خودتان با داکسی استفاده کنید.

معیارهای جدید صندلی!

اسناد گلدی به شما معیارهای اندازه صندلی را به شما نشان می‌دهد.

برای اطلاع از به روز رسانی ها دنبال کنید.

همکاری

ما یک فرآیند پول ریکوئست در گیتهاب داریم. ما همیشه از همکاران جدید خوشحال می‌شویم.

بیشتر بخوانید …

ما را در توییتر دنبال کنید.

برای اطلاع از آخرین خبرها

بیشتر بخوانید …

این قسمت دوم است.

از فروشگاه اپ استور دانلود کنید

Get the Goldydocs app!

همکاری

ما یک فرآیند پول ریکوئست در گیتهاب داریم. ما همیشه از همکاران جدید خوشحال می‌شویم.

بیشتر بخوانید …

ما را در توییتر دنبال کنید.

برای اطلاع از آخرین خبرها

بیشتر بخوانید …

این یک قسمت دیگر است.